Jdi na obsah Jdi na menu
 


Izolační práce

Stavby jsou vystaveny působením vody v různých podobách, ať již se jedná o povrchovou nebo podpovrchovou vodu. Účelem hydroizolace je zamezit škodlivým účinkům vody na jednotlivé části stavby. Vhodně zvolená hydroizolace a její správná realizace jsou důležité faktory ovlivňující životnost celé stavby.


Provádíme tyto druhy hydroizolace:
gb-iz.jpgHydroizolace střechy
Hydroizolace vnější stěnové konstrukce v nadzemní a podzemní části objektu
Hydroizolace stěnové konstrukce vnitřní
Izolace terasy
Hydroizolace bazénu

Tepelná izolace:
Tepelná izolace zajišťuje optimální ochranu proti úniku tepla z objektu na minimum a tím se šetří náklady na teplo. Vydání je pouze jednorázové a v budoucnosti se s jistotou vrátí, zvláště vzhledem k tendenci stalého růstu cen energie.

Provádíme tyto druhy tepelné izolace:zat-vat.jpg
Izolace střech a zdí
Vnitřní tepelná izolace
Izolace podlah
Izolace balkonů

Protihluková izolace:

S přibývajícími zdroji hluku ve všech oblastech lidské činnosti se zvyšuje i negativní vliv hluku na lidské zdraví, koncentraci, výkonnost, pracovní i osobní pohodu člověka. V současné době se v mnoha zemích dělá vše proto, aby člověk byl hraněn před hlukem v továrnách, na pracovištích, ale i doma.

Provádíme tyto druhy protihlukové izolace:

protihl-st.jpgProtihluková izolace stěn, stropů, podlah
Hlukové bariéry
Protihlukové clony na pracoviště

Společnost KARLSBAU
Konstruktion s.r.o pracuje s nejnovějšími materiály tuzemské i zahraniční výroby, které jsou přezkoušený statní zkušebnou.

Samozřejmou službou zákazníkům je pozáruční servis, dlouhodobé záruky, bezplatné zpracování nejvhodnějších návrhů řešení Vašich potřeb s uvedením cenových relací, dodacích lhůt, i pomoc při zajištění stavební připravenosti.