Jdi na obsah Jdi na menu
 


Realizace zakázky

Počáteční oslovení – stačí nas jakkoliv kontaktovat a domluvit si schůzku v sídle naší společnosti nebo na místě realizace stavby. Náš pracovník se s Vámi nezávazně sejde a probere všechny náležitosti spojené se stavbou.

Vypracování cenové nabídky – na základě Vašich podkladů i požadavků zdarma vypracujeme cenovou nabídku, kterou Vám předáme a popřípadě vysvětlíme jednotlivé položky.

Smlouva o dílo – společně uzavřeme Smlouvu o dílo, kde bude určen způsob financování, doba započetí a ukončení stavby, délka záruční doby a další práva a povinnosti obou smluvních stran řídící se českým právním řádem. Nedílnou součástí takto uzavřené Smlouvy o dílo bude i samotná kalkulace předmětného díla.

Průběh realizace stavby – samotnou stavbu řídí pracovník pověřený řízením stavby pod vedením ředitele stavební výroby a ve spolupráci se zásobováním a přípravou. Po dohodě s investorem jsou určeny kontrolní dny, kde probíhá kontrola postupu prací a kvality práce investorem samotným nebo jeho zástupcem. Při těchto kontrolních dnech se provádějí zápisy do Stavebního deníku, kde se sepíší možné připomínky nebo požadavky.

Dokončení stavby
– po dokončení stavby je vystaven předávací protokol a předány záruční listy k veškerým spotřebičům. Společnost KARLSBAU
Konstruktion s.r.o standardně poskytuje 5-letou záruky na stavební část díla. Na dodávku jednotlivých výrobků a zařízení , poskytuje naše firma záruku shodnou se záruční lhůtou poskytnutou výrobcem.