Jdi na obsah Jdi na menu
 


Společnost KARLSBAU Konstruktion s.r.o zajišťuje komplexní projekční činnost pro přípravu stavebního díla – tzn. od návrhu stavby konzultovaného se zadavatelem, přes zpracování přípravné dokumentace a dokumentace pro územní řízení, zpracování dokumentace pro stavební povolení, realizační a dílenské dokumentace, až po zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

V rámci inženýrské činnosti zabezpečuje naše společnost potřebná vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků územního a stavebního řízení pro příslušnou stavbu. Zajišťujeme projednání a vydání územně plánovacích informací, vyřízení žádostí o vydání rozhodnutí o umístění stavby, změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území.

Dále pro investory zajistíme ohlášení stavby, předložení žádosti o stavební povolení, oznámení o užívání stavby (změny v užívání stavby) a vydání kolaudačního souhlasu.


proj.jpg